Hlavní město hodlá investovat čtvrt miliardy korun z evropských fondů do rozvoje pražského školství

Hlavní město se přihlásí do výzvy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, která je zaměřená na implementaci již dříve vyhotoveného krajského akčního plánu ve vzdělávání. V letech 2017 až 2020 hodlá magistrát na investice a například i na vzdělávání pedagogů čerpat z operačního programu až 261 milionů korun, uvedla radní pro školství Irena Ropková.

ropkova-idnes.jpg

Pražští radní schválili v polovině července letošního roku zapojení hlavního města do výzvy ministerstva školství v rámci evropského Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jež je zaměřena na realizaci aktivit stanovených v krajském akčním plánu. Ten odsouhlasili pražští zastupitelé v prosinci loňského roku. „V rámci schváleného krajského akčního plánu jsme definovali konkrétní potřeby hlavního města a jednotlivých škol a na tomto základě naplánovali celou řadu aktivit, které pomohou správně nasměrovat evropské prostředky do rozvoje pražského školství. Nyní celý projekt vstupuje do fáze, kdy budeme evropské prostředky ve výši přesahující čtvrt miliardy korun investovat do konkrétních projektů, a to za spoluúčasti města ve výši přibližně třinácti milionů korun,“ uvedla radní pro školství Irena Ropková.

 

Hlavní město nyní v reakci na výzvu předloží projekt, jehož cílem je v následujících třech letech dosáhnout výrazného zkvalitnění pražského školství. „Základem projektu je poskytnutí všestranné podpory pedagogům při zlepšování výuky. Chceme prostřednictvím projektu zejména investovat do vybavení škol, zajistit další vzdělávání pedagogů a podpořit vzájemnou spolupráci pražských škol,“ řekla radní Ropková.

 

Součástí projektu je vedle celé řady aktivit například podpora čtenářské a matematické gramotnosti, vytvoření sítě takzvaných polytechnických hnízd, jež mají za cíl navrátit do vzdělávání obdobu tradičních dílen či projekt Center interaktivní výuky (CIV), které budou představovat základnu pro rozšiřování nejmodernějších technologií do pražského školství. „Tyto a další aktivity nám umožní mimo jiné navýšit počet a kvalitu hardwarového vybavení ve školách, podporovat odborné vzdělávání, zajistit dostatečné vybavení jazykových i odborných učeben a v neposlední řadě rovněž podpořit vzájemnou komunikaci našich pedagogů s cílem zajistit výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe,“ dodala radní Ropková.

 

zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/hlavni_mesto_hodla_investovat_ctvrt.html

Blogy