Korunovační ulice se v sobotu otevře pro veškerou dopravu

Od 5. července probíhá v Korunovační ulici kompletní rekonstrukce mostu a přilehlých komunikací. Jedná se o velmi koordinačně náročnou stavbu, neboť v dané lokalitě působí řada správců poduličních sítí. Mimo Technické správy komunikací hl. m. Prahy se jedná například o Pražskou plynárenskou, Pražskou Vodohospodářskou Společnost, anebo Pražskou teplárenskou. Doprava se na komunikaci vrátí již tuto sobotu, kompletní práce by pak zhotovitelé měli ukončit nejdéle do 20. prosince.

dolinek-idnes.jpg

„Plním slib, který jsem dal Pražanům. Korunovační ulici otevřeme v předstihu, a to v režimu předčasného užívání nejdéle do sobotního rána 10. prosince. Přesnou hodinu ale budeme schopni sdělit až v pátek, kdy bude obnoveno vodorovné dopravní značení a dodavatel začne demontovat dočasné značení,“ uvedl náměstek pro dopravu a sport Petr Dolínek a dodal: „Otevřením Korunovační ulice ulevíme zejména dopravní situaci v Praze 6, tím zde ale práce nekončí. Některá dopravní opatření, která se uplatnila v průběhu rekonstrukce, se osvědčila, proto nyní prověříme jejich smysluplnost i za normálního provozu. Velice děkuji všem Pražanům za jejich trpělivost. Zároveň bych chtěl poděkovat všem zhotovitelům, kteří udělali maximum pro zkrácení výstavby, ale zároveň neutrpěla kvalita provedené práce.“


Rekonstrukce mostu byla navržena takovým způsobem, aby umožnila v budoucnu realizovat dvoukolejnou trať Praha – Kladno. Nový silniční most se skládá z jednoho pole, který převádí městskou komunikaci (MS 12,5/50) přes Buštěhradskou dráhu. Nosná konstrukce je tvořena deseti předpjatými nosníky, které jsou spřaženy s železobetonovou deskou.

 

zdroj.: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/korunovacni_ulice_se_v_sobotu_otevre_pro.html

Blogy