Nově zrekonstruované středisko poskytne zázemí ženám v sociální nouzi

Jedinečné zařízení určené pro ženy v sociální nouzi se dnes otevřelo veřejnosti. Nové centrum v zrekonstruovaných prostorách v Žitné ulici se zaměřuje na ženy, které jsou akutně ohroženy ztrátou bydlení kvůli své sociálně nepříznivé situaci a vyžadují speciální péči a pomoc. Jedná se o společný projekt Arcidiecézní charity Praha, hlavního města Prahy a městské části Praha 1.

hodek-ceskenoviny_1.jpg

„Ženy jsou ohroženější částí populace. Hlavní město Praha ve spolupráci s různými neziskovými organizacemi poskytuje mužům zázemí obdobného typu v celé řadě zařízení. Ženy tak zůstávají poněkud stranou, a to si jistě nezaslouží. Statistiky i odborná veřejnost potvrzuje, že osamoceným ženám je možné efektivně pomoci s návratem do běžného života. A to je cílem tohoto projektu,“ uvedl Daniel Hodek, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky. 

 

Městská část Praha 1 získala od hlavního města Prahy účelovou dotaci ve výši téměř 5 milionů Kč na rekonstrukci prostor v Žitné 35. Ty budou následně pronajímány charitě. V prostorách bude mimo jiné její sídlo, kontaktní místo a zázemí stávajícího a úspěšného „Projektu Máří“. Ten městská část Praha 1 dlouhodobě podporuje formou dotačního řízení. Jeho posláním je vyhledávat ženy bez přístřeší v jejich prostředí a postupně, po navázání důvěry, spolu s nimi nacházet cesty z tíživé sociální situace. A provoz nového centra v Žitné je dalším prohloubením úspěšné spolupráce. 

 

Skupina žen tvoří mezi osobami bez přístřeší menšinu (kolem 20 %), ale vyžaduje pro řešení své situace speciální pomoc a přístup. Vedle přímé pomoci klientkám středisko napomůže také eliminaci patologických jevů spojených se ztrátou trvalého bydlení, jako je nepřiměřené využívání veřejných prostor a prostředků MHD, šíření infekčních a parazitických onemocnění, drobná kriminalita, pouliční žebrota, apod. Projekt tak pomůže i obyvatelům a návštěvníkům Prahy 1.

 

„Ve středisku najdou pomoc, útočiště a zastání ženy, případně i jejich děti, které nemají stálý a bezpečný domov, které žijí v nedůstojných nebo nevyhovujících podmínkách nebo kterým tato situace bezprostředně hrozí,“ uvedla iniciátorka projektu a předsedkyně sociálního výboru na Praze 1 Šárka Táborská (ČSSD) a dodává: „Takové zařízení dosud v Praze citelně chybělo. Sociálně vyloučené ženy dostanou možnost se znovu začlenit do většinové společnosti, aby nepřebývaly na ulici, kde svým vzhledem a stavem budí nejen lítost, ale bohužel také opovržení občanů.“ Středisko svým klientkám poskytne veškerou sociální a právní pomoc a poradenství, pomoc s hledáním zaměstnání a umožní jim zapojit se do volnočasových aktivit. Nebude chybět ani komunitní centrum pořádající osvětové akce, přednášky a workshopy.

 

 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/nove_zrekonstruovane_stredisko_poskytne.html

Blogy