Odbor evropských fondů MHMP nabídl spolupráci Transparency International ČR

Zabránit jakýmkoli pochybnostem a spekulacím souvisejícím s přidělováním evropských dotací v Praze je cílem spolupráce, kterou vedení odboru evropských fondů pražského magistrátu nabídlo organizaci Transparency International ČR (TI). Dne 18. ledna 2017 se tak uskutečnila první schůzka ředitelů obou institucí Jana Hausera a Davida Ondráčky.

ropkova-idnes.jpg

„Transparentnost pražského operačního programu je pro mne prioritou. Velmi oceňuji, že odbor evropských fondů pražského magistrátu zahájil spolupráci s Transparency International ČR. Cílem je získat nový pohled renomované protikorupční organizace na dosavadní pravidla čerpání evropských prostředků a případně je upravit dle získaných doporučení,“ uvedla radní pro oblast evropských fondů a školství Irena Ropková.

„Nakládání s dotacemi z Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) dostalo jasná pravidla, každé rozhodnutí je ověřitelné a doložitelné. Protože od počátku usiluji o co největší otevřenost dotačního procesu, jsem vděčný za každý podnět k dalšímu zlepšení. Jsem proto velmi rád, že jsme mohli uskutečnit naše vzájemné setkání a přizvat k diskusi rovněž odborníky z Transparency International ČR,“ řekl ředitel odboru evropských fondů MHMP Jan Hauser.

Ředitel Hauser seznámil zástupce TI se způsobem přidělování dotací z pražského operačního programu a požádal je o spolupráci v rámci tzv. paktů integrity, na něž se zaměřuje současný pilotní projekt Evropské komise a Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud se zástupci TI rozhodnou nabídku na spolupráci přijmout, budou od počátku do konce podrobně sledovat každý krok učiněný v souvislosti s přidělováním dotací na projekty podané do některé z vypsaných výzev. Zástupci TI by tak získali postavení jakéhosi nezávislého pozorovatele celého procesu. Vedení odboru evropských fondů MHMP si od této spolupráce slibuje konkrétní rady a doporučení, jak současná, již tak velmi přesná, protikorupční opatření dále posílit.

První výsledky navázané spolupráce však přinesla již samotná první schůzka. Ředitel Hauser využije doporučení a zorganizuje se svým týmem seminář za účasti příjemců dotací, kde by měly být také modelovány možné situace případných podvodů a korupčního jednání. Na základě získaných výstupů a podnětů je odbor evropských fondů MHMP připraven aktualizovat svoji metodiku a interní pravidla související s tímto tématem.

 

 

zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/odbor_evropskych_fondu_mhmp_nabidl.html

Blogy