Podpora dalším projektům v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila poskytnutí finanční podpory dalším projektům, které žadatelé předložili v rámci výzev Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Vybrané projekty mají za cíl například „Posílení aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci“, „Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let“ nebo také „Posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci“.

ropkova-aktualne_1.jpg

/zpráva z 15. jednání Rady hl. m. Prahy 18. dubna 2017/

 

Rada hl. m. Prahy doporučila k financování celkem 87 projektů, které byly předloženy v rámci osmnácté výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Cílem této výzvy bylo podpořit „Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci“. Mezi doporučené projekty se tedy řadí především aktivity komunitních center na celém území hl. m. Prahy. Podpořen má být jak vznik nových komunitních center, tak i provoz stávajících středisek. Navrhovaná maximální výše podpory vybraným projektům dosahuje částky 397,76 mil. Kč.

 

Dalšími projekty, jejichž financování odsouhlasila Rada hl. m. Prahy, jsou aktivity směřující k „Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let“. V rámci devatenácté výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR získá dotaci 7 projektů, které si daly za cíl vytvořit ve vybraných předškolních zařízeních nové třídy. Podpořen má být také vznik nového zařízení péče o dítě v Městské části Praha 2. Celková výše podpory má v tomto případě dosáhnout výše 121,3 mil. Kč.

 

„Vybrané projekty pomohou navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky, a tím umožní rozšířit potenciální zaměstnanost rodičů těchto dětí. Podporovat vznik a rozvoj takových zařízení tedy osobně považuji za velice důležité. Také mě těší, že se nám sešlo tolik kvalitních projektů cílených na podporu komunitního života. Aktivity zaměřené na sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení zajišťují ohroženým osobám hodnotnější život, a je proto dobře, že tato oblast nezůstává opomíjena,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

 

Rada hl. m. Prahy dále po přezkumu dodatečně odsouhlasila financování projektu předloženého v rámci sedmnácté výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt výstavby Komunitního centra Husitská má za cíl vytvořit v oblasti Žižkova prostor pro interní setkávání a interakci různých sociálních skupin. Jeho vznik má být podpořen dotací ve výši 4,9 mil. Kč.

 

Dnes odsouhlasené návrhy předloží radní Ropková ke schválení pražskému zastupitelstvu 27. 4. 2017.

Veškeré informace o Operačním programu Praha – pól růstu ČR naleznou zájemci na: www.penizeproprahu.cz

 

 

zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/podpora_dalsim_projektum_v_ramci.html

Blogy