Praha aktualizovala koncepci bezdomovectví

„Aktualizace Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013–2020“, kterou dnes schválila městská rada, má ambici minimalizovat negativní dopady bezdomovectví jak na bezdomovce, tak i na ostatní občany hlavního města a na celkovou kvalitu života v metropoli. Je zaměřena na oblast sociálních služeb, prevence, zdravotní péče, návazných služeb a jiné aktivity.

bezdomovec.jpg

„Nově jsme do koncepce zařadili vznik malokapacitních nízkoprahových center, která by měla vzniknout v městských částech. Od tohoto kroku si slibujeme snížení migrace bezdomovců na území hlavního města, efektivnější pomoc pro klienty a zvýšení kapacit pro zimní opatření,“ popsal jednu ze zásadních změn radní pro sociální oblast Daniel Hodek.

Aktualizace koncepce zároveň monitoruje současný stav, plnění stávající koncepce a reaguje na vývoj této problematiky s nastavenými opatřeními. Především se zabývá komplexností poskytovaných služeb na sociálně zdravotním pomezí, možnostmi rozšíření multidisciplinárních terénních týmů pracujících s lidmi bez domova. Dále přípravě a vytvoření případného systému služeb pro lidi bez domova v seniorském věku a se zhoršeným zdravotním stavem, kteří potřebují dopomoc a nejdou umístit vzhledem k jejich zdravotně sociálním limitům v běžném sociálním či zdravotním pobytovém zařízení.

Zaměřuje se i na pomoc lidem bez přístřeší k návratu do normálního života, na zajištění dostupného bydlení a možnosti získání nájemných bytů zejména pro ty klienty, kteří v rámci resocializačních programů dosáhli klíčových kompetencí pro udržení bydlení. „V rámci rozšíření sítě malokapacitních nízkoprahových denních center, ale i současných zařízeních, chceme zvýšit odpovědnost poskytovatelů sociálních služeb za pořádek v bezprostředním okolí a práci s klienty, abychom v co největší míře eliminovali problémy pro ostatní obyvatele Prahy,“ doplnil Daniel Hodek s tím, že podobné opatření jsou už zavedena v okolí centra U Bulhara.     

Na Aktualizaci se podíleli odborníci, kteří se dlouhodobě věnují problematice bezdomovectví z různých úhlů pohledů – zástupci akademické obce, poskytovatelé sociálních služeb, zástupci samosprávy. Základním předpokladem koncepčního řešení je spolupráce mezi hl. m. Prahou a správními obvody Praha 1 – 22, jakožto i dalšími relevantními subjekty veřejné správy ministerstvy, policií, soudy, nemocnicemi a dalšími institucemi a organizacemi.

 

zdroj:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_aktualizovala_koncepci.html

Blogy