Praha se zapojila do projektu STEPHANIE

Hlavní město Praha se stalo jedním z osmi partnerů pětiletého evropského projektu STEPHANIE, který je realizován v rámci programu Interreg Europe. Ve dnech 7. a 8. června 2017 tak na území metropole proběhne mezinárodní setkání zaměřené na využití vesmírných technologií s fotonikou k řešení společenských výzev.

ropkova-denik.jpg

Projekt STEPHANIE sdružuje osm partnerů z celkem sedmi evropských zemí, jejichž společným cílem je sdílet zkušenosti a inovativní nápady, které by přispěly k využití všech výhod plynoucích z vesmírných technologií založených na fotonice. Za předpokladu, že se podaří odstranit mezeru mezi výsledky vesmírných výzkumů a jejich aplikací na zemi, mohou být tyto technologie jednou z budoucích klíčových oblastí evropského průmyslu. Partnerské země a další zúčastněné strany tak chtějí v rámci projektu zajistit, aby investice do výzkumu a inovací směřovaly k příležitostem, které fotonika nabízí, a na tomto základě byla vytvořena opatření a služby, jejichž cílem bude řešit společenské výzvy, zejména z oblasti zdraví, životního prostředí a bezpečnosti.

 

„Tento projekt přináší zajímavou příležitost vstoupit do oblasti, která sice aktuálně není příliš v centru pozornosti, i přesto se v ní však do budoucna nalézá značný potenciál. Pro Prahu bude spolupráce na tomto projektu rozhodně přínosem a rádi se zapojíme do následné implementace navržených opatření,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

 

V rámci projektu STEPHANIE bude ve dnech 7. a 8. června 2017 hlavní město Praha hostit mezinárodní setkání všech partnerů a dalších zúčastněných stran. Diskusní část, ve které budou projednávány praktické úkoly projektu, se uskuteční v Sále architektů na Staroměstské radnici. Hosté z partnerských institucí dále navštíví laserové centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech, které je špičkovým zařízením sloužícím českému i mezinárodnímu vědeckému výzkumu.

 

„Těší nás, že se další mezinárodní setkání zúčastněných stran projektu koná právě v Praze. Máme tak možnost našim evropským partnerům předvést kvality českého výzkumu, které jsou naprosto srovnatelné s kvalitou výstupů výzkumů zahraničních,“ doplnil Karel Andrle, pověřený ředitel odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Projekt STEPHANIE (Space TEchnology with Potonics for market and societal challenges) je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF) v rámci územní spolupráce INTERREG EUROPE. Do projektu jsou kromě hlavního města Prahy zapojeny také agentury a řídící orgány z Itálie, Francie, Německa, Španělska, Velké Británie a Belgie. V rámci první tříleté fáze projektu STEPHANIE budou na mezinárodní úrovni projednávány veškeré návrhy a zkušenosti, na jejichž základě dojde k vytvoření regionálních akčních plánů, které budou obsahovat konkrétní opatření vedoucí ke zlepšení politiky v této oblasti. Během navazující dvouleté fáze dojde k implementaci doporučení a následnému vyhodnocení jejich úspěšnosti Celková doba trvání projektu je pět let, k jeho ukončení dojde 31. prosince 2021.

Blogy