Praha v současnosti disponuje téměř 800 místy pro přespání lidí bez domova

Radní hl. m. Prahy pro sociální oblast Daniel Hodek s předsedkyní výboru pro sociální politiku ZHMP Jarmilou Bendovou dnes společně se zástupci médií navštívili některá zařízení poskytující přístřeší lidem bez domova. Všichni se na místě přesvědčili, že kapacita všech zařízení na území hlavního města Prahy je v současné době dostatečná a v případě potřeby je možné ji i navýšit.

hodek-ceskenoviny_1.jpg

Hlavní město Praha v současné době disponuje téměř 800 místy, kde mohou lidé bez přístřeší strávit noc bez rizika umrznutí. I když je o nocleh v teple mezi bezdomovci velký zájem, kapacita jednotlivých zařízení ještě není vyčerpána na sto procent.

„Naším úkolem je zajišťovat místa pro přečkání noci, aby lidé bez domova nebyli nuceni zůstávat na svých obvyklých místech za každou cenu, tedy i za cenu nejvyšší. V dostatečném předstihu jsme schopni kapacitu zařízení i navýšit, v případě potřeby můžeme přistoupit i ke stavbě vyhřívaných stanů, což ale zatím není potřeba,“ uvedl radní Daniel Hodek.

Město Praha a další organizace věnující se pomoci lidem bez přístřeší provozují v metropoli celoročně zařízení o celkové kapacitě 450 lůžek. Největší a nejnavštěvovanější je loď Hermes s celkovou kapacitou 235 lůžek. Další čtyři menší noclehárny provozují například Armáda spásy, Naděje nebo Arcidiecézní charita Praha.

K nim v zimních měsících přibývají dvě noclehárny, jedna v Michli s kapacitou 104 lůžek a druhá na Vackově s kapacitou 80 lůžek. Dále byl v současné době v denních centrech pro lidi bez domova zaveden provoz i v nočních hodinách, čímž se kapacity na přečkání noci zvýšily o dalších 130 míst. „Počet lidí bez domova v hlavním městě Praze v současné době odhadujeme na čtyři tisíce. Ovšem jen 1 500 z nich žije přímo na ulici a právě pro ně jsou určena naše zařízení. Zbytek přebývá například v azylových domech, ubytovnách, léčebnách a podobně,“ upřesnil radní Hodek.

Centrum sociálních služeb Praha, které za hlavní město zajišťuje péči o lidi bez domova, dále provozuje non stop terénní programy, kdy ve dne funguje jeden tým a v noci dva. Vše koordinuje centrální dispečink. Pokud tedy například v chladné noci přijde člověk bez domova do zařízení, kde je již plno, dispečink zajistí jeho dopravu do zařízení, kde jsou ještě volné kapacity. Náklady na zimní opatření se pohybují okolo 9 milionů korun.

 

 

zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_v_soucasnosti_disponuje_temer800.html

Blogy