Praha vybuduje další nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší

Nedostatečné zajištění nízkoprahových denních center pro osoby bez přístřeší v hlavním městě hodlá Praha řešit pořízením další lodě. Rozhodla o tom dnes Rada hl. m. Prahy. Nové mobilní denní centrum s kapacitou do 50 klientů by mělo zajišťovat obdobné služby jako zařízení v ulici U Bulhara či Tusarova. Rozšíření pomoci v této oblasti by naopak mělo těmto zařízením výrazněji odlehčit.

hodek-ceskenoviny_1.jpg

„Zoufalý nedostatek nízkokapacitních denních center komplikuje intenzivnější práci s lidmi bez přístřeší, jim poskytovanou pomoc, a tím snižuje účinnost celého nastaveného systému služeb napomáhajícímu návratu těchto lidí z ulice do běžné společnosti. Výrazně odlehčit by se tím mělo i přetíženým nízkoprahovým zařízením v okolí centra Prahy,“ uvedl radní pro sociální oblast Daniel Hodek.

Nové mobilní denní centrum by mělo být umístěno pod Štefánikovým mostem vedle stávající lodi Hermes. Lokalita břehu Vltavy splňuje veškeré potřeby místa pro zakotvení nové lodě. Hl. m. Praha a MČ Praha 7 v této souvislosti připravuje i memorandum o spolupráci.  „Další loď se ukazuje jako ideální řešení zejména kvůli dobré poloze a docházkové vzdálenosti z centra města, dostupnosti MHD a také bez narušování soužití s ostatní společností. Navíc mobilní zařízení se bude moci v případě potřeby přesunout i na jiná místa,“ upřesnil radní Hodek.   

 

Návaznost na již zřízené kotviště lodě Hermes umožňuje i jednodušší technické řešení a napojení. Technické i provozní zkušenosti z provozu lodě Hermes pracovníků Centra sociálních služeb Praha (CSSP) by měly napomoci i při přípravě a požadavcích na přestavbu nové lodě. „Zároveň blízkost obou lodí umožní provázanost kooperujících sociálních služeb pro osoby bez přístřeší, a to bez většího narušování života obyvatel bydlících v okolních oblastech. Tím by se mohly snížit i provozní náklady. Výhodou nové lodi bude i to, že bude schopna plavby, což umožní snadnější přesuny v případě zvýšení hladiny Vltavy nebo jejího přesunu do přístaviště kvůli zajištění pravidelné údržby,“ doplnil ředitel CSSP Tomáš Ján.

 

V Praze je v současné době registrováno celkem 6 nízkoprahových denních center. Stěžejní činnost této nízkoprahové služby je ale situována převážně do dvou denních center. Jednak je to centrum U Bulhara, které provozuje nezisková organizace Naděje. Druhé zařízení je v ulici Tusarově a provozuje ho Armáda spásy. „Akutní nedostatek nízkoprahových center je obsažen i ve schválené koncepci bezdomovectví. Záměrem je vytvořit tato nízkokapacitní zařízení na většině městských částí, aby se lidé bez přístřeší nemuseli přesouvat za těmito službami po celé Praze,“ uvedl radní Hodek. Náklady na pořízení, přestavbu a vybavení lodě se odhadují na 22 milionů korun bez DPH. Další investice jsou předpokládány s úpravami kotviště a břehu. 

 

Nízkoprahová denní centra jsou řazena mezi služby sociální prevence. Jejich cílem je napomáhat osobám k překonání nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. „Jde o specifickou ambulantní službu pro osoby bez přístřeší, jako pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí,“ dodal ředitel CSSP Ján.

 

zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_vybuduje_dalsi_nizkoprahove_denni.html

Blogy