Praha využije zahraniční zkušenosti z projektů Interreg EUROPE

V roce 2016 začal Magistrát hl. m. Prahy úspěšně realizovat mezinárodní projekty financované z programu Interreg Europe s jasnou vizí připravit své kapacity na období po roce 2020, kdy budou pro Prahu možnosti čerpání z českých strukturálních fondů ještě více omezeny.

dolinek-zavolantem-cz.jpg

Projekty financované z programu Interreg Europe patří do programů podporujících spolupráci mezi regiony za účelem budování kapacit města a výměny zkušeností v oblastech inovací, podpory malých a středních podniků, nízkouhlíkového hospodářství a ochrany přírodního a kulturního dědictví.

Praha nyní realizuje dva projekty v oblasti inovací (STEPHANIE a INNOTRANS) a dva s tématem nízkouhlíkového hospodářství (FINERPOL a InnovaSUMP). Projekty mají vytvořit akční plány s konkrétními projekty, které by se v daném regionu mohly zrealizovat,“ uvedla pražská radní pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková.

Mezinárodní projekty jsou příležitostí, jak přinést Praze know-how renomovaných evropských vědecko-výzkumných institucí, nebo z měst, která mají dobrou zkušenost s řešením problémů například v oblasti udržitelnosti dopravy.

Praha tvoří plán udržitelné mobility, který se stane po svém schválení hlavním koncepčním dokumentem v oblasti dopravy pro Hlavní město Prahu s přesahem do Středočeského kraje. Ambicí plánu je nastavit fungování dopravy tak, aby se již více nezhoršovalo životní prostředí (hluk, znečištění vzduchu) a přitom lidé neztratili svobodu pohybu. Takto zásadní dokument je zapotřebí zasadit do mezinárodního kontextu a nevyhovující dopravní systémy inovovat s podporou významných evropských partnerů,“ řekl náměstek primátorky a radní pro oblast dopravy, sportu a volného času Petr Dolínek.

Příklady využití jednotlivých projektů v praxi:

INNOTRANS
Univerzita v Coventry vyvíjí spolu s městem informační systém, který má demonstrovat, jak IoT automobily (tzv. connected cars – auta připojená na internet) komunikují s okolní infrastrukturou zejména na klíčových silnicích, které vedou do centra Coventry. Komunikace aut mezi sebou a s infrastrukturou může pomoci k lepšímu analyzování chování řidiče a přizpůsobení modelování dopravy. Praha bude mít možnost být u výsledků testování a pokusit se tento systém přinést do hlavního města.

STEPHANIE
Italský institut Nello Carra Institute of Applied Physics zdokonalil techniku získávání satelitních dat o deformaci zemského povrchu a na základě těchto údajů je pak možné přesněji určit, jaký druh přírodní katastrofy může danému regionu vzhledem k deformaci hrozit a v jakém rozsahu. Praha v tomto směru bude moci využít informace o tom, jak jednotlivé italské regiony, které již aplikovaly výstupy výzkumu, přijaly určité změny ve svých protipovodňových strategiích.

InnovaSUMP
Vilnius, hlavní město Litvy, v posledních letech implementovalo řadu opatření na podporu udržitelné mobility ve městě. Mezi tato opatření patří například v oblasti cyklistiky ulice přizpůsobené cyklistům a stojany na kola u parkovišť včetně možnosti bike sharingu, v oblasti elektromobility je to zvýhodněné parkování ve městě, možnost využití vyhrazených pruhů a bezplatných dobíjecích stanic. Obdobně jako v nedávné době Praha, řešilo město Vilnius systém parkování a jeho zpoplatnění. Zkušenosti města Vilnius při zavádění opatření na podporu udržitelné mobility ve městě bude moci Praha využít při návrhu konkrétních pražských opatření.

FINERPOL
Hlavní město Praha prostřednictvím OP Praha pól růstu dlouhodobě řeší využívání finančních nástrojů, jimiž by do roku 2023 měly být nahrazeny dotace tak, jak je známe v současné podobě. V anglickém městě Plymouth vznikla v červnu 2013 iniciativa Plymouth Energy Community (PEC). Byla založena na popud města, které vidělo v komunitní energetice potenciální řešení pro snižování emisí CO2 a spotřeby fosilních paliv. Město poskytlo prvotní půjčky a dotace, dalo dohromady zakládající členy a vytvořilo business plán pro formující se komunitní energetickou skupinu. Financování je dále zajištěno ze státního rozpočtu, v roce 2014 PEC nabídlo veřejnosti akcie v hodnotě přes 600 tis. liber, dále s centrem finančně spolupracují také soukromé podniky (např. na projektu solárního pole).

Souhrnná fakta o projektech

Doba trvání:
3 roky tvorba akčních plánů + 2 roky implementace

Projekt FINERPOL začal jako první, byl schválený v první výzvě programu a jeho akční plán bude hotový do března 2018. Ostatní projekty byly schváleny v druhé výzvě programu a akční plány budou vypracované do konce 2019. Následně proběhne implementace.

Celková dotace pro Prahu:
569 403 EUR, tj. 15,4 mil. Kč

Celkový finanční vklad hlavního města Prahy:
109 221 EUR, tj. 3 mil. Kč

Další zajímaví projektoví partneři Prahy:
Photonics Bretagne
Andalusian Foundation for Aerospace Development – Centrum pokročilých technologií letectví
Universita v Liège – Liège Space Centre (Belgie)
Agentura pro energii a ochranu klimatu Bádenska-Württemberska
město Plymouth (Velká Británie)
město Ravenna (Itálie)
město Devon (Velká Británie)

Fakta o projektech jednotlivě

STEPHANIE

Cílem projektu STEPHANIE je sdílet zkušenosti a inovativní nápady, které by přispěly k využití všech výhod plynoucích z vesmírných technologií založených na fotonice. Projekt zajistí, aby investice do výzkumu a inovací směřovaly k příležitostem, které fotonika nabízí, a na tomto základě byla vytvořena opatření a služby, jejichž cílem bude řešit společenské výzvy, zejména z oblasti zdraví, životního prostředí a bezpečnosti.

Leader projektu:
Institut aplikované fyziky Nello Carrara – Národní výzkumná rada Itálie (Sesto Fiorentino, Itálie)

Téma a termín workshopu v Praze (v ČJ):
Využití vesmírných technologií s fotonikou k řešení společenských výzev, workshop již proběhl, 7. – 8. 6. 2017

Nejbližší jednání pracovní skupiny

Zapojené instituce z ČR:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, ČVUT, Centrum leteckého výzkumu, Hospodářská komora hl. m. Prahy, Czech ICT Alliance, Prague Startup Centre

Kontaktní osoba:
Tereza Kuzmová – komunikační manažerka, terka.kuzmova@volny.cz


INNOTRANS

V době neustálých změn způsobených novými technologiemi je potřeba být inovativní, pokud chcete zůstat konkurenceschopní. Projekt INNOTRANS, který propojuje téma inovací a dopravy, má Praze pomoci obsah dotačních programů lépe zacílit na zdokonalování produktů a služeb v dopravě.

Leader projektu:
Coventry University Enterprises Ltd (Coventry, Velká Británie)

Téma a termín workshopu v Praze (v ČJ):
Nízkouhlíková doprava v Praze, jaro 2018

Nejbližší jednání pracovní skupiny:
20. 6. 2017

Zapojené instituce z ČR: 
ČVUT, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Prague Startup centrum, Technologické centrum AV

Kontaktní osoba:
Jana Červeňáková – komunikační manažerka, jana.cervenakova@praha.eu


InnovaSUMP

InnovaSUMP se zaměřuje na inovace v plánech udržitelné městské mobility. Hledá nízkouhlíková dopravní řešení v oblasti změny dopravního chování, cenové politiky a financování, plánování cestovního ruchu a udržitelné energetiky.

Leader projektu:
město Nikósie (Kypr)

Téma a termín workshopu v Praze (v ČJ):
Dopravní chování, workshop již proběhl 7. – 8. 6. 2017

Nejbližší jednání pracovní skupiny:
Workshop na téma turismu, Ravenna (Itálie), listopad 2017

Zapojené instituce z ČR:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Technická správa komunikací, Regionální operátor pražské integrované dopravy, Centrum pro otázky životního prostředí při Univerzitě Karlově

Kontaktní osoba:
Roman Havel – manažer projektu, roman.havel@praha.eu


FINERPOL

Na budovy připadá v rámci EU 40 % celkové spotřeby energie a 36 % produkce emisí CO2, více než 35 % z nich je starších 50 let. Cílem projektu FINERPOL je dlouhodobé a udržitelné zvýšení energetické úspornosti budov a zároveň propagace finančních nástrojů jako perspektivních prostředků financování. Výsledkem projektu bude i interaktivní mapa s příklady dobré praxe z celé Evropy.

Leader projektu:
Extramadura Energy Agency (Badajoz, Španělsko)

Téma a termín workshopu v Praze:
Atraktivita a používání finančních nástrojů v ČR, workshop již proběhl 21. – 23. 9. 2016

Nejbližší jednání pracovní skupiny:
ČR – září 2017 MHMP ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov, ČVUT

mezinárodní: Tartu, Estonsko, říjen/listopad (termín ještě nebyl pevně stanoven), pořádá Centre of Excellence and Innovation for the Automotive Industry – (Matosinhos, Portugalsko)

Zapojené instituce z ČR:
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT

kontaktní osoba:
Petr Kaplan – komunikační manažer, petr.kaplan@praha.eu

 

 

zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_vyuzije_zahranicni_zkusenosti_z.html

Blogy