Pražané diskutovali v Uhříněvsi o dokončení Pražského okruhu

Zhruba tři stovky Pražanů se přišlo seznámit do divadla U22 v Uhříněvsi s aktuálním stavem přípravných prací na dokončení jihovýchodní části Pražského okruhu, konkrétně tak zvané částí 511 propojující dálnici D1 s hradeckou dálnicí. “Cílem stavby je ochránit 300 až 400 tisíc Pražanů od negativních vlivů tranzitní nákladní a kamionové dopravy,” zdůraznil na setkání jeden z hlavních cílů této dlouhá léta chybějící důležité komunikace náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

dolinek-zavolantem-cz.jpg

V současné době ministerstvo životního prostředí posuzuje dokumentaci dopadů na životní prostředí, tzv. EIA. Rozhodnout v této věci má ministerstvo do půl roku. Podle “realisticky optimistického” odhadu investora stavby, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), by v polovině roku 2018 mohla být podána žádost o vydání územního rozhodnutí, které by mohlo být vydáno v roce 2019. A pokud by bylo stavební povolení vydáno již o rok později, staveniště může být předáno ke stavbě v roce 2021. První řidiči by tak komunikaci 511 mohli začít využívat v roce 2025.

 

Stavba 511 má mít 12,5 km, naprojektovány na ní jsou čtyři mimoúrovňové křižovatky a stavební náklady odhaduje ŘSD na 11,5 miliard korun. Další 3,5 miliardy jsou pak určeny na výkup pozemků. Komunikace má být vedena převážně zářezem do krajiny, dvěma tunely a bude doprovázena ochrannými valy a osmi a půl kilometry protihlukových stěn. Do nadstandardního zlepšení ochrany životního prostředí a zmírnění potenciálních negativních dopadů se aktivně zapojuje i pražský magistrát. Ten chce nejen vykupovat pozemky na rozšíření ochranných zelených pásů kolem stavby a sázet stromy i další zeleň, ale dotčeným městským částem zaplatit či dopracovat chybějící městskou infrastrukturu – ať již rekonstrukci komunikací, parků či kanalizace.

 

“Chceme, aby okolí dálnice bylo přijatelnější pro všechny. Poučili jsme se z případu části okruhu u Jesenice a já mohu slíbit, že řešení 511 bude přijatelnější a příjemnější pro všechny,” zdůraznil náměstek Dolínek, který zároveň přislíbil i vytvoření nových dopravních vazeb pro cyklisty i pěší provoz. 

V cílovém ideálním stavu by pak Praha mohla získat podle jeho slov novou zeleň o rozloze 252 hektarů. “Kvalitou to samozřejmě nebude druhý Průhonický park na pořádání rodinných pikniků, ale bude to užitná zeleň třeba pro kondiční běhání nebo venčení psů,” upřesnil náměstek.

Na setkání v Uhříněvsi informoval veřejnost i profesor František Lehovec z dopravní fakulty ČVUT o posouzení tzv. regionální varianty okruhu.  Ta podle expertních názorů nemá nejen oporu v územních plánech, ale ani nemá požadovanou podporu dotčených měst a obcí a navíc není projekčně připravena. 

Další setkání s veřejností je připraveno na 30.května v tělocvičně v pražských Běchovicích.

Blogy