Pražští radní odsouhlasili projekty, které posílí výzkum a přispějí k technologickému rozvoji města

Rada hlavního města Prahy na úterním jednání souhlasila s podporou 9 projektů, u nichž byly podány žádosti o podporu v prioritní ose zaměřené na posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) v rámci specifického cíle 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou.

ropkova-aktualne_1.jpg

„Projekty navržené k podpoře pomohou přenést výsledky vědeckého výzkumu do praktického života nás všech a pomohou našemu městu. Mezi žadateli byly mimo jiné Fakultní nemocnice v Motole s novým diagnostickým softwarem, který umožní lepší prevenci Alzheimerovy choroby, či Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka s projektem Voda pro Prahu, jenž se zabývá komplexním řešením problematiky pitné vody pro Pražany včetně zlepšení kvality vodních toků v hlavním městě," uvedla radní pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

Výzva č. 7 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe byla vyhlášena 13. ledna 2016 a její alokace činila 350 mil. Kč. Od 13. února 2016 do 30. dubna 2016 bylo přijato celkem 11 žádostí o podporu s celkovými požadavky ve výši 167,1 mil. Kč. Během několikastupňového posuzování dokončeného 28. listopadu 2016 shledali pracovníci odboru evropských fondů a poté externí hodnotitelé, že 9 z celkového počtu 11 podaných žádostí splňuje podmínky pro poskytnutí podpory. Projekty byly na úterním jednání rady i odsouhlaseny v maximální výši požadované podpory, tedy ve výši 148,7 mil. Kč. Nyní ještě musí finanční podporu pro tyto projekty posvětit Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

„Vzhledem k tomu, že nebyla vyčerpána celá alokace uvedené výzvy, byla již vyhlášena nová výzva, která se týká stejné oblasti a je určena pro stejný typ uchazečů. Žádosti se mohou podávat až do 28. února letošního roku. Věřím, že se pro ni najde dostatek zajímavých projektů, které pomohou v rozvoji Prahy vědeckého sektoru," dodala Ropková.

Vše o Operačním programu Praha-pól růstu ČR se dozvíte na www.penizeproprahu.cz.

 

 

zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/prazsti_radni_odsouhlasili_projekty.html

Blogy