V hale Wilsonova nádraží je výstava příběhů lidí bez domova

Výstava „Ulice není moje volba“ byla zahájena 14. listopadu v hale Wilsonova nádraží a potrvá až do 2. ledna 2017, kdy stejnojmenná celopražská kampaň končí. Od 3. do 10. ledna 2017 bude výstava k vidění v Obchodním centru Nový Smíchov a poté se přemístí pod sochu sv. Václava na Václavské náměstí, kde bude až do poloviny února.

hodek.jpg

„Výstava má představit veřejnosti složité životní příběhy, které jejich aktéry připravily o bydlení a ti skončili tak ne vlastní vinou na ulici. Naším záměrem je přiblížit život bezdomovců v Praze a na základě jejich příběhů přimět veřejnost k zamyšlení a možná i přehodnocení přístupu Pražanů k problematice bezdomovectví,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro sociální oblast Daniel Hodek.

Výstavu v rámci kampaně „Ulice není moje volba“ pořádá Centrum sociálních služeb Praha ve spolupráci s hlavním městem Prahou. Zájemci si na ní mohou prohlédnout 10 oboustranných panelů s fotografiemi a autentickými příběhy lidí bez domova. Dvacítka příběhů např. paní Aleny, Hany, Soni a pánů Jiřího, Rudolfa, Miroslava, Luboše a dalších naznačují, že cesta z ulice do běžného života bývá trnitá a nesnadná.

Bez pomoci a zajištění potřebných sociálních služeb se řešit tento problém zejména velkých měst nejen v Česku nedá. „Centrum sociálních služeb Praha a hlavní město Praha mají v nabídce pro osoby bez přístřeší terénní služby, bezplatnou zimní noclehárnu v době zimních opatření od prosince do konce března, noclehárnu na lodi Hermes a azylové domy pro muže, ženy a matky s dětmi. Ti, kteří si s pomocí sociálních pracovníků najdou práci, tak mají šanci si svou nelehkou životní situaci postupně stabilizovat a na základě spolupráce se posouvat i v oblasti bydlení a třeba získat i sociální byt,“ popisuje ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján.

Výstava chce prostřednictvím příběhů ukázat svět lidí bez domova z jiného úhlu. Jsou to lidé jako my ostatní, jen se jim jejich životní příběh zadrhl. Jsou mezi nimi i ti, kteří chtějí svůj život na ulici změnit. Na plakátech v rámci kampaně se proto veřejnosti ptají: „Dáte nám ještě šanci na změnu?“ Výstava přináší svědectví o každodenním životě osob bez přístřeší a je výzvou k větší toleranci k této skupině obyvatel hl. m. Prahy.

 

 

zdroj:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/v_hale_wilsonova_nadrazi_je_vystava.html

Blogy