Žáci základních škol se budou opět vzdělávat v dílnách, hlavnímu městu v tom pomůže pražská hospodářská komora

Městští radní dnes schválili uzavření memoranda mezi hlavním městem a Hospodářskou komorou hlavního města Prahy, jehož cílem je spolupráce a vzájemná podpora při přípravě žáků základních škol na budoucí povolání v oborech vzdělání s polytechnickým zaměřením. Memorandum umožní návrat tradičních dílen do osnov základních škol. Po jednání rady to uvedla radní pro školství a evropské fondy Irena Ropková.

ropkova-idnes.jpg

/zpráva z 12. jednání Rady hl. m. Prahy 28. března 2017/

Hlavní město před nedávnem ústy radní pro školství Ireny Ropkové oznámilo záměr na vytvoření sítě takzvaných polytechnických hnízd, které by měly již od příštího školního roku suplovat roli tradičních dílen v základním vzdělávání. Žáci základních škol budou již za několik měsíců docházet za polytechnickým vzděláváním do moderně a všestranně vybavených učeben na středních školách, kde si za účasti odborníků i svých starších spolužáků osvojí základní kompetence v oblasti dílenské práce. „Naší ambicí je zprostředkovat žákům základních škol minimálně čtyři vyučovací hodiny měsíčně, ve kterých se seznámí se základy manipulace s nástroji a se zpracováním různorodých materiálů. Takto získané zkušenosti a znalosti budou posléze pod dohledem odborných mistrů i žáků středních škol dále rozvíjet. V dalších fázích výuky se žáci seznámí rovněž se základy robotiky,“ vysvětluje pražská radní pro školství Irena Ropková. 

Hlavní město Praha dlouhodobě usiluje o systémové řešení polytechnického vzdělávání na základních školách a všestrannou podporu odborného vzdělávání v metropoli. Vzhledem k tomu, že obdobné zájmy má rovněž Hospodářská komora hlavního města Prahy, rozhodla se radní Ropková oslovit její zástupce s návrhem spolupráce na celém projektu a dalších souvisejících aktivitách. „Cílem memoranda je společnými silami navrhnout, vytvořit a ověřit podobu výukových jednotek pro elementární seznámení žáků základních škol s technickými profesemi a obory vzdělání s polytechnickým zaměřením,“ říká radní Ropková.

Společné aktivity obou stran memoranda by se měly týkat mediální komunikace celého projektu směrem k široké veřejnosti, překonávání technických a jiných překážek, organizování následného vzdělávání pedagogů a v neposlední řadě též popularizace oborů s polytechnickým zaměřením s cílem přilákat dostatečné množství zájemců o vzdělávání.

Memorandum by mělo být podle plánu podepsáno již prvního května.

Příloha: Polytechnická hnízda pro Prahu (prezentace pptx)

 

 

zdroj:http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/zaci_zakladnich_skol_se_budou_opet.html

Blogy