Za jízdu ve vyhrazeném pruhu nově pokuta na místě i od městské policie, navrhuje Petr Dolínek

Poslanec Petr Dolínek (ČSSD) v poslanecké sněmovně předložil novelu zákona o silničním provozu, podle které by nově nedovolenou jízdu ve vyhrazeném pruhu mohli pokutovat obecní policisté příkazem na místě. Od změny zákona si slibuje větší respekt řidičů k pruhům, které jsou zejména ve větších městech vyhrazeny vozům Integrovaného záchranného systému, taxi a zejména autobusům, a slouží tak plynulejšímu provozu veřejné dopravy.

jsk5f5b8f-aimg-9256m.jpg

Velký počet řidičů, kteří především ve městech využívají i přes zákaz vyhrazené pruhy, by se brzy mohl zmenšit. Usiluje o to poslanec Petr Dolínek (ČSSD), jehož cílem je rozšíření pravomocí obecní policie i o pokutování nedovolené jízdy ve vyhrazených pruzích. Dnes v poslanecké sněmovně předložil změnu zákona o silničním provozu, která rozšiřuje pravomoci obecní policie i o možnost projednat tento přestupek takzvaným příkazem na místě. „Problém jsem řešil už na pražském magistrátu, protože čísla jasně ukazovala vysokou nerespektovanost vyhrazených pruhů. Už tehdy jsme návrh konzultovali i s Ministerstvem vnitra, pod které spadá agenda dopravní policie. Stanovisko ministerstva bylo kladné. Řešení však vyžaduje změnu legislativy, proto nyní přicházím s tímto návrhem,“ uvedl Dolínek, který si během svého působení ve funkci náměstka pražské primátorky pro dopravu nechal vypracovat odbornou analýzu Technické správy komunikací, která odhalila, že 70 % vozidel využívajících vyhrazené pruhy tak činí neoprávněně.

 

Vyhrazené pruhy jsou vyznačovány zejména tam, kde jinak časté dopravní kolony znemožňují plynulý průjezd vozidel městské hromadné dopravy,“ vysvětlil poslanec. „Jejich smyslem je především umožnit, aby byly dodržovány jízdní řády. Jejich existence je jedním ze základních předpokladů pro to, aby ve městech fungovala páteřní síť rychlé přepravy vysokého počtu cestujících,“ dodal.

 

Postih nedisciplinovaných řidičů je podle současného znění zákona o silničním provozu v zejména v rukách státní policie, která jako jediná může řidiče zastavovat a pokutovat. Obecní policisté mohou nyní přestupky pouze postoupit do správního řízení. „Jedním z nejefektivnějších způsobů, jakými postihnout neukázněné řidiče a předcházet opakování přestupků, je udělování pokut příkazem na místě, tedy známou blokovou pokutou. Domnívám se, že příslušná změna zákona, kterou jsem navrhl, by přinesla zlepšení situace v ulicích větších měst a umožnila, aby vyhrazené pruhy fungovaly skutečně tak, jak mají,“ řekl Dolínek.

 

Součástí předložené novely zákona je i návrh, aby s novelou vyslovila poslanecká sněmovna souhlas již v prvním čtení. Schválen by tak mohl být ještě letos. „Přál bych si, aby nové znění zákona nabylo účinnosti pátého června letošního roku, na který připadá mezinárodní den životního prostředí. Vyhrazené pruhy jsou totiž jedním z nástrojů, kterým mohou města preferovat veřejnou dopravu na úkor osobní automobilové dopravy a přispívat tak ke zlepšení ovzduší,“ uzavřel Dolínek.

Blogy